UI/UX Designer

Gdynia, PPNT, Poland

We develop software that helps eCommerce sell more using marketing automation across email, SMS, and web channels. We deliver more than 15 billion marketing messages each year for over 1,000 brands worldwide.

At present we’re looking for a hard-working UI/UX Designer to help us in creating the user interface of a brand-new product for the eCommerce. If you’re experienced in designing software from scratch, defining user needs and solving their problems, plus you know the basics of the web development, you’re the person for the job!

 • Office: Gdynia (PPNT)/Gdańsk (Garnizon – from April 2021)
 • Reference number: IT-UX-2020Q1
 • Salary: 8500-12500 zł gross (UoP), 10000-15000 zł + VAT (B2B)
Your daily tasks will include:
 • designing the wireframe, mock-ups and prototypes of particular features,
 • planning and carrying out user research – in cooperation with the team and the Product Owner,
 • using client feedback to develop and improve product’s UX,
 • NOTE: the choice of the tools for the job will be yours 😊
Apply now if you have:
 • at least 2 years of experience in designing web applications,
 • experience in designing user interface that is usable, ergonomic – and looks cool,
 • the ability to balance out user requirements and actual possibilities of their implementation,
 • good command of English.
We’ll be hyped if you:
 • know HTML, CSS, JavaScript, JavaScript framework,
 • are open-minded with a sense of humor.
We promise that you will:
 • get busy – working on an interesting project, with up-to-date technologies, in the Agile methodology (Scrum/Kanban),
 • have your say – that is a real influence on the shape of the final product and solutions used,
 • be stimulated – by your colleagues and tasks as we thrive to continually develop our skills,
 • get stable employment with good money (see top) – either B2B with paid holidays and sick leave, or standard contract of employment with paid holiday/sick leave benefits – the choice is yours,
 • get your upskilling funded – because we do invest in our team,
 • get the usual benefits – Multisport Card membership, medical insurance (Family Plan),
 • get some flexibility – in the form of flexible working hours and an option to work remotely from time to time,
 • enjoy an informal work environment in a friendly team of 10 (and counting).
Application

Please send in your CV and a cover letter to praca@expertsender.com. Put in the position you apply for in the subject line. Remember to include the following statement in your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ExpertSender Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Data protection information clause
Administratorem Państwa danych jest : ExpertSender Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy ExpertSender Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, ExpertSender Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rodo@expertsender.com (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@expertsender.com

About us

ExpertSender is a Multichannel Messaging Hub designed to help fast-growing businesses grow their revenue with marketing automation across the Email, SMS, Web Push, Mobile Push, Facebook Audiences, Google Customer Match & Mobile apps and more.

Our customers are global. So is our team. We operate worldwide with offices in: Gdynia (HQ), Moscow, Beijing, and São Paulo. In 2019 we celebrated 10 years of providing marketing solutions for our customers around the world.