Find out what our Experts predict to be 8 trends that could play an important role in your email marketing strategy in 2019. DOWNLOAD NOW

Technical Writer

Gdynia, PPNT, Poland

90%

Office work

0%

Business trips

99%

English proficency

90%

Working conditions

About the Technical Writer Position

What will you do?
 • Create and maintain comprehensive software documentation, user manuals and other technical documentation of a complex marketing automation platform for the existing and new products.

o  Target audience: staff of enterprise-grade clients responsible for operating the platform (specialists, marketing, IT, management)
o   Language: mainly English, some projects in Polish

 • Ensure consistent language and documentation practices
 • Cooperate closely with account managers, power-users, developers, testers and marketing department to deliver clear and comprehensive user-oriented help systems
 • Review and test documentation against the product to ensure it is accurate and complete
 • Record video tutorials to demonstrate step-by-step procedures
 • Evaluate software and give feedback on usability and design to the development teams
What skills are required?
 • Track record of experience and knowledge of technical writing in an enterprise environment
 • Excellent command of spoken and written English, especially ability to explain complex topic in a clear and concise way.
 • Excellent writing, proofreading and editing skills with attention to detail
 • Strong communication skills allowing to ask meaningful questions and gather information from subject-matter experts
 • Strong computer and technical skills with at least basic technical IT and digital marketing knowledge
 • Ability to categorize complex technical information in a clear and logical manner
What will be an additional asset?
 • Degree in Technical writing, Science, Engineering or English studies
 • Technical writing courses or certificates (i.e. ITCQF)
 • Experience in teaching or preparing training material
 • Experience in working in a software development environment
 • Familiarity with Microsoft .NET, HTML, task management and version control systems
Benefits
 • Salary adequate to experience, skills and education
 • Full time job with stable employment conditions
 • Medical care package
 • Sport benefits package
 • Flexible schedule (partially remote working possible)
 • A modern office space
 • Top notch industry mentors
 • Personal development career paths
Recruitment process
 1. Send over CV and most representative samples of your past work
 2. Interview with Business and IT Development Management
 3. Meeting with CxO Management
Application

Please send in your CV and a cover letter to praca@expertsender.com. Put in the position you apply for in the subject line. 
Remember to include the following statement in your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 3XR sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Data protection information clause
Administratorem Państwa danych jest : 3XR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy 3XR Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, 3XR Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rodo@expertsender.com (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@expertsender.com

About us

ExpertSender is an advanced marketing automation platform. We provide services to clients from around the globe, including Europe, US, Russia, Latin America and Asia. Our clients include, inter alia, 4F, Auchan, AXA, DaWanda.com, EasyGo.pl, Ergo Hestia, Idea Bank, Kaspersky Lab, Media Markt, Michelin, Mothercare, Nazwa.pl, Nokaut.pl, SEAT, Starbucks, Top Secret, TUI, Wakacje.pl, Vans.

Request a personalized demo
with an ExpertSender specialist

I AGREE

We use cookies to record session information, such as past activity on the site in order to provide better service when visitors return to our site or to customize web page content based on a visitors’ browser type. By using the website you express your consent to our cookie policy. You can change the cookie settings in your web browser.