Find out what our Experts predict to be 8 trends that could play an important role in your email marketing strategy in 2019. DOWNLOAD NOW

Content Marketing & Social Media Specialist EN / PL

Gdynia, PPNT, Poland

80%

Office work

20%

Business trips

99%

English proficency

90%

Working conditions

About the Content Marketing & Social Media Specialist EN / PL Position

We are looking for a full of positive energy person who loves to write, knows the social media world and has some knowledge about marketing automation industry. We have a free vacancy in our HQ in Gdynia, with the option to work remotely instead. English language is a must and Polish is additional. Join our marketing team!

Responsibilities
 • Build and manage rich content that attracts target audience, to include: blog posts, social media posts, articles
 • Creating the content our audience is looking for with the goal of optimizing conversion paths
 • Manage the social media calendar and assist with writing content for social: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube and others
 • Supporting communication channels including email / newsletter distribution
 • Creating, editing, proofreading documents and promotional materials
 • Supporting PR and marketing activities
 • Write stories and testimonials
 • Participate in strategic planning meetings
 • Participate in growing marketing-qualified leads, by converting site traffic through calls-to-action, landing pages, and lead generation content
Requirements
 • Excellent command of spoken and written English
 • Excellent command of spoken and written Polish is an additional
 • Min. 2 years of experience in creating content for the web and growing a social audience
 • Experience in working for marketing automation / email marketing industry
 • Considerable knowledge & experience of analytics tracking tools including Google Analytics
 • Experience with WordPress, Slideshare, and the top social channels
 • Editorial requirements include basic SEO understanding, content categorization and structure, content development, distribution and measurement.
 • Editorial mindset that seeks to understand what audiences consume and how to create content to attract audiences
What we offer
 • Full or part time job with stable employment conditions
 • Flexible schedule
 • A modern space office in Gdynia
 • Possibility to work remotely
 • Ability to begin a new career path and acquire know-how from industry specialists
 • Multisport & medical insurance
 • Positive work culture and friendly atmosphere
 • Working in a global environment
 • work-life balance… and even more!
Application

Please send in your CV and a cover letter to alicja.skopinska@expertsender.com. Put in the position you apply for in the subject line. Remember to include the following statement in your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ExpertSender Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Data protection information clause
Administratorem Państwa danych jest : ExpertSender Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy ExpertSender Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, ExpertSender Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rodo@expertsender.com (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@expertsender.com

About us

ExpertSender is a Multichannel Messaging Hub designed to help fast-growing businesses grow their revenue with marketing automation across the Email, SMS, Web Push, Mobile Push, Facebook Audiences, Google Customer Match & Mobile apps and more.

Our customers are global. So is our team. We operate worldwide with offices in: Gdynia (HQ), Moscow, Beijing, Barcelona, and São Paulo. In 2019 we celebrated 10 years of providing marketing solutions for our customers around the world.

Request a personalized demo
with an ExpertSender specialist

I AGREE

We use cookies to record session information, such as past activity on the site in order to provide better service when visitors return to our site or to customize web page content based on a visitors’ browser type. By using the website you express your consent to our cookie policy. You can change the cookie settings in your web browser.