Account Management Position ES / PL

Gdynia, PPNT, Poland

90%

Office work

10%

Business trips

99%

English proficency

90%

Working conditions

We are looking for a person who is full of positive energy, loves to work with people and has some knowledge about marketing automation industry. We have a free vacancy in our HQ in Gdynia that we would like to fill. Spanish and English is a must and Polish is additional. Join our Account Management team!

Responsibilities
 • Serve as the lead point of contact for all customer account management matters
 • Build and maintain strong, long-lasting client relationships
 • Negotiate contracts and close agreements to maximize profits
 • Develop trusted advisor relationships with key accounts, customer stakeholders internally and externally
 • Ensure the timely and successful delivery of our solutions according to customer needs and objectives
 • Clearly communicate the progress of initiatives to internal and external stakeholders
 • Develop new business with existing clients and/or identify areas of improvement to meet sales quotas
 • Forecast and track key account metrics (e.g. quarterly sales results and annual forecasts)
 • Prepare reports on account status
 • Collaborate with internal teams to identify and grow opportunities within territory
 • Assist with challenging client requests or issue escalations as needed
Requirements
 • Excellent command of spoken and written Spanish and English
 • Excellent command of spoken and written Polish is an additional
 • Experience in working for marketing automation / email marketing industry
 • Proven work experience as an Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager or relevant role
 • Demonstrable ability to communicate, present and influence key stakeholders at all levels of an organization, including executive and C-level
 • Solid experience with CRM software (e.g. Salesforce, Zoho CRM or HubSpot) and MS Office (particularly MS Excel)
 • Experience delivering client-focused solutions to customer needs
 • Proven ability to juggle multiple account management projects at a time, while maintaining sharp attention to detail
 • Excellent listening, negotiation and presentation abilities
 • Strong verbal and written communication skills
 • A can do attitude!
What we offer
 • Full time job with stable employment conditions
 • Flexible schedule
 • A modern space office in Gdynia
 • Possibility to work remotely
 • Ability to begin a new career path and acquire know-how from industry specialists
 • Multisport & medical insurance
 • Positive work culture and friendly atmosphere
 • Working in a global environment
 • work-life balance… and even more!
Application

Please send in your CV and a cover letter to praca@expertsender.com. Put in the position you apply for in the subject line. Remember to include the following statement in your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ExpertSender Sp. z o.o. w celach niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 2018 poz. 1000).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Data protection information clause
Administratorem Państwa danych jest : ExpertSender Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98 (dane rejestrowe: Nr KRS 000032988 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców -Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 586223711 6, według stanu na dzień 30.05.2018 r. kapitał zakładowy ExpertSender Sp. z o.o. (w całości wpłacony) wynosi 50000 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.
W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, ExpertSender Sp. z o.o. będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rodo@expertsender.com (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: rodo@expertsender.com

About us

ExpertSender is a Multichannel Messaging Hub designed to help fast-growing businesses grow their revenue with marketing automation across the Email, SMS, Web Push, Mobile Push, Facebook Audiences, Google Customer Match & Mobile apps and more.

Our customers are global. So is our team. We operate worldwide with offices in: Gdynia (HQ), Moscow, Beijing, and São Paulo. In 2019 we celebrated 10 years of providing marketing solutions for our customers around the world.